Category Archives: Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Posted in Archiv, Obecně závazné vyhlášky, Úřední deska | Leave a comment

Obecně závazná vyhláška 1/2012

Posted in Archiv, Obecně závazné vyhlášky | Leave a comment

Obecně závazná vyhláška obce Hlinná č. 4/2011

Na úřední desce byla vyvěšena nová Obecně závazná vyhláška obce Hlinná č. 4/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Posted in Archiv, Obecně závazné vyhlášky | Leave a comment

Obecně závazná vyhláška obce Hlinná č. 3/2011

Na úřední desce byla vyvěšena nová Obecně závazná vyhláška obce Hlinná č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Posted in Archiv, Obecně závazné vyhlášky | Leave a comment

Obecně závazná vyhláška obce Hlinná č. 2/2011

Na úřední desce byla vyvěšena nová Obecně závazná vyhláška obce Hlinná č. 2/2011, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Posted in Archiv, Obecně závazné vyhlášky | Leave a comment

Obecně závazná vyhláška obce Hlinná č. 1/2011

Na úřední desce byla vyvěšena nová Obecně závazná vyhláška obce Hlinná č. 1/2011, o místním poplatku ze psů.

Posted in Archiv, Obecně závazné vyhlášky | Leave a comment

Obecně závazná vyhláška obce Hlinná č. 7/2009

V archivu Obecně závazné vyhlášky byl zveřejněn nový dokument.

Posted in Archiv, Obecně závazné vyhlášky | Leave a comment

Obecně závazná vyhláška obce Hlinná č. 4/2009

V archivu Obecně závazné vyhlášky byl zveřejněn nový dokument.

Posted in Archiv, Obecně závazné vyhlášky | Leave a comment

Obecně závazná vyhláška obce Hlinná č. 2/2009

V archivu Obecně závazné vyhlášky byl zveřejněn nový dokument.

Posted in Archiv, Obecně závazné vyhlášky | Leave a comment