Místní části

Obecní úřad Hlinná spravuje 4 místní části.

Hlinná

Obec Hlinná leží 4 km severozápadně od Litoměřic. Asi 1 km jihovýchodně od obce na vrších Hradiště (545 m.n.m.) a Kamýk (454 m.n.m.) byly archeology nalezeny předměty svědčící o osídlení katastru obce keltskými kmeny v období kolem 3. až 1.století př.n.l. Stejné nálezy, ovšem amatérské pocházejí i ze samotné obce.

Tlučeň

Tlučeň (místní část Hlinné) je zemědělská a ovocnářská obec 5 km sz. od Litoměřic v údolí Tlučeňského potoka pod severními svahy Plešivce. Nejstarší zmínky o obci Tlučeň sahají až k roku 1170.

Lbín

Lbín (místní část Hlinné), kdysi samostatná, poměrně vysoko položená obec, prvně zmiňovaná k roku 1100 jako majetek vyšehradské kapituly, je dnes místní částí obec Hlinná.

Kundratice

Ve vsi se dochovaly také hrázděné a roubené stavby jakož i prosté přízemní domky a pozdně empírová hájovna. Všechny tyto stavby zachovávají regionální rekreační ráz vísky. Dnes zvolna, ale vytrvale převládá vlna příměstského rekreačního stavitelství.

Comments are closed.